Our Photo Gallery
 

Sawtooth Range & Valley, Challis, Idaho

Camera: Nikon F90     Lens: Tokina SL 3.5/17mm     Film: Fujicolor 100     Date: 19.06.2003

Sawtooth Range & Valley, Challis, Idaho